Installera WordPress på VPS

I den här artikeln kommer vi att beskriva hur du kan installera WordPress på din virtuella server hos beebyte. Innan vi startar så finns det några förutsättningar som vi utgår ifrån, till exempel att:

 • Du vet hur man ansluter till din server vi SSH
 • Servern är installerad med operativsystemet Linux Ubuntu 16.04 LTS
 • Du har installerat LAMP -stacken (Linux Apache MySQL PHP).

Skapa databas för WordPress i MySQL

Det första som vi behöver göra är att skapa en databas för WordPress att använda i Mysql. Efter att du har anslutit som användaren root till din server så gör såhär:

 1. Logga in till MySQL från din terminal genom att skriva kommandot nedan
  mysql -u root -p
  Du kommer att få en fråga om lösenord för root-användaren. Så detta är bra att ha till hands.
 2. Skapa nu en databas för wordpress i mysql> consolen genom att köra nedanstående kommando. Observera att alla MySQL kommandon måste sluta med ett semikolon ;.
  CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
 3. Nu är databasen skapad. Se nu till att skapa en användare och lösenord för användaren att använda mot databasen. Variablerna är markerade med fet/kursiv text nedan.
  GRANT ALL ON wordpress.* TO ’wordpressuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’password’;
 4. För att se till att alla instanser blir medvetna om förändringarna så behöver vi köra kommandot
  FLUSH PRIVILEGES;
 5. Där efter så kan vi avsluta genom att köra kommandot
  EXIT;

Nu är vi klara med att sätta upp en databas för WordPress att använda i MySQL. Vi går vidare till att konfigurera om Apache

Konfigurera Apache

 1. För att WordPress ska fungera korrekt så måste vi installera och aktivera mod_rewrite. Detta görs genom att köra nedanstående kommando i terminalen
  a2enmod rewrite

Ladda hem och installera WordPress

 1. Navigare till din webroot genom att skriva
  cd /var/www/
 2. Hämta hem wordpress genom att skriva (kontrollera att du hämtar hem senaste versionen)
  wget https://sv.wordpress.org/wordpress-4.7.2-sv_SE.tar.gz
 3. Extrahera nu filerna genom att skriva
  tar -zxvf wordpress-4.7.2-sv_SE.tar.gz
 4. Skapa en wordpress config fil genom att kopiera exempelfilen enligt nedan
  cp /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php
 5. Editera wp-config genom att skriva
  vim wp-config.php
  När du är klar med editeringen så spara filen. Viktigast att ändra är databasinställningarna i config -filen.
 6. Kopiera nu över filerna från /var/www/wordpress/ till /var/www/html/ genom att skriva
  cp /var/www/wordpress/ . /var/www/html/
 7. Vi behöver nu justera rättigheterna. Gör detta genom att köra de tre kommandona nedan
  chmod g+w /var/www/html/wp-content
  chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/themes
  chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/plugins
 8. Nu ska du kunna surfa till din server på dess IP adress och slutföra wordpress installationen!

Lämna ett svar

Stäng meny