Installera LAMP på VPS

Denna artikel förklarar hur du installerar LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP) på din virtuella server hos beebyte. Vi utgår ifrån att du vet hur du ansluter till din server via SSH samt att servern är installerad med operativsystemet Linux Ubuntu 16.04 LTS.

Installera Webbservern Apache

 1. Börja med att ansluta som root till din server via SSH.
 2. Kör kommandot apt-get update
 3. Installera sedan webbservern apache genom att köra kommandot
  apt-get install apache2
 4. Öppna sedan upp för port 80 och 443 i brandväggen på din server genom att köra kommandot
  ufw allow in ”Apache Full”
 5. Nu borde det vara möjligt för dig att surfta till http://dinserversipadress och få upp sidan Apache2 Ubuntu Default Page

Installera databasservern MySQL

 1. Kör kommandot apt-get install mysql-server
  Under installationen så kommer du få frågan om att sätta ett lösenord för din mysql root användare. Välj här ett säkert lösenord.
 2. Efter att installationen är klar så kör kommandot nedan för att säkra upp installationen
  mysql_secure_installation
  I detta steg kommer du att få frågan om du vill installera validate password plugin för att säkerställa säkra lösenord. Här rekommenderar vi dig att inte installera denna men ändock välja ett starkt lösenord

  VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
  and improve security. It checks the strength of password
  and allows the users to set only those passwords which are
  secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?
  
  Press y|Y for Yes, any other key for No:

   

Installera PHP

   1. Kör följande kommando för att installera PHP
    apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql
    Installerar du PHP för att använda för din wordpress så kommer en rad PHP extensions och moduler att behövas. Dessa gör du bäst i att kontrollera beroende på vilken wordpressversion du tänker installera. Generellt kan man dock säga att följande PHP paket behöver installeras:

    php-cli
    php-dev
    php-fpm
    php-cgi
    php-mysql
    php-xmlrpc
    php-curl
    php-gdphp-apc (inte ett skall-krav men rekommenderas)
    php-pear
    php-imap
    php-mcrypt
    php-pspell

   2. Nu är det dags att konfigurera om Apache så att den först letar efter php -filer istället för htm eller html filer. Detta gör du genom att köra kommandot
    nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Den ser ut som såhär i utgångsläget:

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Ändra så att index.php kommer före:

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

3. Spara filen och starta om servern genom att köra kommandot

systemctl restart apache2

4. Kontrollera att servern har kommit upp igen genom att skriva
systemctl status apache2

Installera PHP moduler

 1. apt-cache search php- | less För att se vilka PHP moduler som finns tillgängliga att installera kör
  apt-cache search php- | less
 2. Välj nu de moduler du vill installera genom att skriva
  apt-get install PHPMODULENSNAMN

Lämna ett svar

Stäng meny