Staging och testmiljö

Nu har äntligen ett svenskt webbhotell lanserat en funktion för att clona en wordpress eller woocommerce installation till en staging/test site på ett enkelt sätt. Därefter kan man göra ändringar i staging-miljön för att enkelt sedan ”pusha” förändringarna till den skarpa sidan.

Webbhotellet i fråga är svenska beebyte som nu inkluderar denna tjänst utan extra kostnad i sitt webbhotellspaket.

Lämna ett svar

Stäng meny